Ευαγή Ιδρύματα

Νέα εξωτερικά ιατρεία Ολυμπιακών Αθλητών "ΚΑΤ", Μαρούσι, 2003-2004


Οδοντιατρείο, Π. Φάληρο, 2005-2006 


Οίκος ευγηρείας "Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ", Πειραιάς, 2007-2008

Βρεφονηπιακός Σταθμός, Πέραμα, 2008-2009