Λεπτομέρειες Κατασκευαστικών Έργων

Κατασκευή μεταλλικής κατοικίας ορόφου και ανακαίνιση ισογείου,Ζακυνθος, 2021-2022


Ανακατασκευή πέτρινης κατοικίας, Ζακυνθος, 2021-2022


Κατοικία υπό κατασκευή ,Ζάκυνθος, 2020.