Υπό Κατασκευή Έργα

Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής με υπερχείλιση και περιβάλλοντα χώρου βίλας, Αγ. Σώστης-Ζακύνθος, 2018


Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, Μουζάκι Ζακύνθου, 2017