Υπηρεσίες

Σύγχρονες Μέθοδοι για Κτίρια του Μέλλοντος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • Βιοκλιματικών Κτιρίων

  • Ιατρικών Μονάδων
  • Πολυτελών Κατοικιών
  • Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων
  • Καταστημάτων, Κέντρων Διασκεδάσεως