Πολυκατοικίες

Επταόροφη πολυκατοικία με 2 υπόγεια, Ν. Κόσμος Αττικής, 2007-2008

Τετραόροφη πολυκατοικία, Χαλάνδρι Αττικής, 2000-2002